Adresarea PS Anatolie Episcop de Cahul și Comrat, cu prilejul deschiderii anului școlar 2015-2016

Predici şi cuvântări |31 August 2015


Distinși dascăli, iubiţi elevi, dragi părinți!

      Activitatea noastră cotidiană este marcată, în desfăşurarea ei, de unele momente ce fixează anumite perioade de activități. Un asemenea moment, este şi începutul unui nou an şcolar care, an de an se repetă şi după cum se ştie, este într-adevăr un eveniment deosebit cu o anumită festivitate. Pentru unii acest moment este un început marcat de multe întrebări legate de tainele cunoaşterii, pentru alţii este o continuare în năzuinţele de mai mult şi de mai bine pe aceeaşi cale.

      Procesul de instruire, educare şi formare a omului, este pe drept cuvânt, o prioritate naţională şi trebuie privită ca atare atât de factorii responsabili decizionali, cît şi de: elevi, părinţi și societatea civilă, care, fiecare, pe măsura atribuţiilor să-şi aducă contribuţia materială şi morală la împlinirea idealului de desăvârşire a omului prin educaţie, încât să răspundem chemării şi îndemnului Mântuitorului Iisus Hristos: „fiţi voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc, desăvârşit este!” (Matei 5, 48).

 

Iubiţi elevi,

      Voi cei care, acum, la o vârstă fragedă, începeţi şcoala sau cei care o continuaţi în derularea normală a anilor de studii, urmaţi acest îndemn al Mântuitorului, care vă asigură atât împlinirea unor idealuri în viaţa individuală şi colectivă în societate, cît şi nădejdea că prin lucrarea cea bună din această lume ve-ţi dobândi şi fericirea vieţii veşnice.

      Aveţi îndrumători mulţi şi distinşi care ştiu ce vă trebuie şi cum să vă ajute în munca de înnobilare a spiritului. Părinţii voştri imbină grija creşterii cu cea a formării voastre, şcoala prin dascălii şi educatorii ei vă călăuzeşte pe căile cunoaşterii, Biserica vă îndrumă, prin ora de Religie şi sfintele slujbe, la o viaţă ordonată şi curată iar toţi, laolaltă, se străduiesc ca voi să creşteţi şi să vă imbogăţiţi sufleteşte aşa cum şi pruncul Iisus sporea „cu înţelepciunea şi cu vârsta, şi cu harul la Dumnezeu şi la oameni”(Luca 2, 52).

      Luaţi aminte la toată această lucrare a celor ce vă înconjoară cu dragoste, urmaţi pilda şi fapta cea bună, stăruiţi în desluşirea tainelor cărţii şi a învăţăturii Sfintelor Scripturi pentru ca prin tot ce ve-ţi învăţa să vă ridicaţi mintea la cele înalte.

      Nu uitaţi să răsplătiţi prin munca, ştiinţa şi strădaniile voastre aşteptările celor ce vă poartă de grijă şi vă înconjoară cu căldură ca, după cuvântul Sfintei Scripturi, ascultându-vă şi cinstindu-vă părinţii, „să vă fie vouă bine şi să trăiţi mulţi ani pe pământ” (Ieşire 20,12).

      Respectaţi pe educatorii voştri care, în anii de şcoală, vă sunt adevăraţi părinţi sufleteşti şi vă impărtăşesc cu dărnicie din ştiinţa lor şi din lumina cărţii, ca să puteţi înţelege viaţa în toate aspectele ei.

      Luaţi aminte şi la trebuinţele sufleteşti prin îndemnurile şi sfaturile părinţilor Bisericii de azi şi de odinioară, reţinând că, unii dintre ei, Sfinţii Vasile, Grigorie şi Ioan, numiţi „mari dascăli ai lumii şi ierarhi”, au ajuns să fie recunoscuţi ca piscuri ale înţelepciunii şi modele de urmat.

      Ei au ştiut să aleagă din cărţi şi din ştiinţa vremii ceea ce era esenţial pentru desăvârşirea lor ca oameni de cultură, de ştiinţă şi de viaţă aleasă, bine plăcută lui Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare recomanda tinerilor să urmeze pilda albinelor care: „nu se duc fără nici o alegere la toate florile şi nici nu încearcă să aducă tot ce găsesc în florile pe care se aşează, ci iau doar atât cît le trebuie pentru lucrul lor”

      Cu o asemenea zestre, de ştiinţă şi înţelepciune, de pricepere şi purtare aleasă, ve-ţi putea înţelege viaţa cu toate cele ce ea le are, mai bune sau mai rele şi ve-ţi şti să alegeţi între bine şi rău, în special să vă feriţi de multele capcane, răutăţi şi pericole care, din nefericire, există în lume.

      Cu aceste îndemnuri şi cu nădejdea că gândul cel bun vă va însoţi în activitatea şcolară, chem peste voi Binecuvântarea Bunului Dumnezeu care este Izvorul Înțelepciunii și al Adevărului, să vă dăruiască sănătate şi putere de muncă, credinţă statornică în bunătatea şi în dreptatea Sa; să vă întărească nădejdea în rezultate frumoase, obţinute prin strădaniile voastre şi să sporească dragostea dintre voi şi faţă de toţi binefăcătorii şi semenii voştri.

Al vostru de tot binele doritor şi către Domnul rugător,

+ ANATOLIE

Episcop de Cahul și Comrat