Adunarea semestrială a clericilor din cadrul Episcopiei de Cahul și Comrat

Noutăți și evenimente |17 Septembrie 2019


În data de 17 septembrie a.c., la Catedrala Episcopală „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, mun. Cahul a avut loc adunarea semestrială a clericilor din cadrul Episcopiei de Cahul și Comrat.

Adunarea a fost prezidată de Prot. mitr. Mihail Mungiu, secretarul Episcopiei de Cahul și Comrat. La adunare au participat preoții din raioanele Cahul, Cantemir, Leova, Cimișlia și Basarabeasca.

Având binecuvântarea Chiriarhului locului, în cuvântul de deschidere, Secretarul eparhial a accentuat necesitatea consolidării activității misionare în Eparhie, a cooperării dintre clerici şi mireni și a evidențiat importanța cultivării statorniciei în credinţă în societate, după care a prezentat un scurt bilanț al activităților misionare și pastorale, precum și problemele curente ale vieții eparhiale.