Darea de seamă pe sem. III, la Catedrala Episcopală „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din or. Cahul

Noutăți și evenimente |26 Septembrie 2017


La Catedrala Episcopală „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din or. Cahul pe data de 25 septembrie 2017 a avut loc darea de seamă pe sem. III, prezidată de P.S. ANATOLIE, Episcop de Cahul și Comrat, de vicarul eparhial, Prot. Mitr. Vitalie Zelinschii și de secretarul eparhial, Prot. Mitr. Mihail Mungiu. 

În ordinea de zi au fost incluse mai multe subiecte. La darea de seamă au fost prezenți preoți din Protopopiatele: Cahul, Cantemir, Leova, Cimișlia și Basarabeasca.

P.S. ANATOLIE a adresat preoților un mesaj, comportamentul preotului în societate trebuie să fie adecvat, poziționat conform canoanelor bisericești, dar nici întrun caz exagerat. Exemplul personal al veții preotului constitue deci cea dintîi metodă pastorală, o metodă intuitivă, vie și eficace, pentru răspîndirea învățăturii și a duhului evanghelic în lume. Ierarhul a prezentat un scurt bilanț al activităților misionare și pastorale, precum și problemele curente ale vieții eparhiale.

Darea de seamă sem. IV, v-a avea loc pe 21 decembrie 2017.