Duminica a XXXVI-a după Cincizecime la Catedrala episcopală din Cahul

Noutăți și evenimente |08 Februarie 2016


“Iar el cu mult mai mult striga: Fiule al lui David, fie-Ți milă de mine!” (Luca 18, 39)

În Duminica a XXXVI-a după Cincizecime, PS Episcop Anatolie a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala episcopală din Cahul.

Ca de fiecare dată, sfântul locaş s-a dovedit a fi neîncăpător pentru credincioşii dornici de a împărtăşi bucuria Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii cu slujitorii altarului şi de a mulţumi Bunului Dumnezeu pentru neţărmurita Sa bunătate şi dreptate neclintită.

După rânduială, în această duminică din Evanghelie a fost citită pericopa Vindecării orbului din Ierihon, motiv pentru care PS Anatolie a vorbit credincioşilor despre credința cea statornică și despre milostenie.

Iubiți credincioși!

Siliți-vă să deveniți creștini buni, așezați, tari în credința ortodoxă, ascultători de Biserică, milostivi și iubitori de Dumnezeu și de oameni.

Credința sporește în sufletele noastre prin milostenie și prin citirea cărților sfinte. Fără rugăciune nu putem spori în credință, iar fără cunoașterea Sfintei Scripturi și a învățăturii de credință ortodoxă nu vom cunoaște bine credința adevărată, și unii pot fi ușor amăgiți de secte.

Să-L rugăm pe Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, să ne întărească în dreapta credință, în rugăciunea stăruitoare și în milostenie, virtuți care stau la temelia mântuirii noastre, de care să ne învrednicească bunul Dumnezeu pe toți. Amin.