Duminica Orbului din naștere, Duminica a cincea după Paști

Noutăți și evenimente |02 Iunie 2019


Biserica ortodoxă sa aflat astăzi în duminica a VI după Paști, la Catedrala episcopală  din mun. Cahul. Sfînta Liturghie a fost săvîrșită de Preasfințitul Anatolie Episcop de Cahul și Comrat.

Ierarhul a vorbit credincioșilor prezenți la slujbă despre vindecarea orbului din naștere: „Întîlnirea aceasta a Mântuitorului cu orbul din naștere nu este un lucru întîmplător, ci este o lucrare a providenței lui Dumnezeu” pentru că prin această întîlnire aveau să se arate în orbul din naștere lucrările lui Dumnezeu, puterea Dumnezeească vindicătoare a fiului său, a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea, El nu amînă această minune și chiar de este sîmbătă, pentru că este Domn al sîmbetei și atît timp cît El este lumina lumii, săvîrșește această minune. Scăldătoarea Siloamului nu era cunoscută ca una miraculoasă, Mîntuitorul îl trimite nu pentru a fi vindecat de o apă miraculoasă, ci ca să verifice răbdare, ascultarea și credința orbului, care deși nu a înțeles de ce el orb în imposibilitatea de a găsi drumul este trimis să-și spele ochii la o scăldătoare. Face dovada unei ascultări smerite și ascultă cuvîntul Mîntuitorului, și într-adevăr în timp ce s-a spălat, a căpătat vederea s-a vindecat în chip minunat. Acest gest a facerii tinei și al ungerii ochii orbului avea semnificația mult mai ascunse și profunde. Prin acest gest Mîntuitorul nostru Iisus Hristos vrea să arate orbului, dar mai ales celor care aveau vederea trupească, vederea fizică, că El este acela, care plecîndu-se și luînd țărînă din pămînt, a plămădit pe primul om, asupra căruia a suflat suflare de viață.