Îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru cei mai nevoiaşi locuitori ai s. Goteşti, r. Cantemir

Noutăți și evenimente |03 Decembrie 2015


Despre milostenie, Hristos Domnul, ne-a spus la toţi, fericindu-i pe cei care o vor face. Mai departe depinde de noi cum o facem, cu ce şi cui.

Din puţinul nostru pe care-l avem, dacă-l vom repartiza cu înţelepciune şi cu inimă deschisă, atunci vom avea şi noi parte ca şi văduva cea săracă despre care ne vorbeşte Sfînta Evanghelie. Pentru a face milostenie nu avem nevoie de bani, bogăţii sau averi mari, ci de bună voinţă, ne spune Sf. Ioan Gură de Aur.

Cu binecuvîntarea P.S. Anatolie, preşedintele Asistenţei sociale a r. Cantemir, prot. Grigore Marcu, a adus , îmbrăcăminte şi încălţăminte. Acel sentiment frumos de a ţi se face milă, dînsul a transformat-o în faptă. Cu adevărat nu trebuie să trecem nepăsători pe lîngă săraci, să nu-i ocolim, sau să ne fie ruşine să-i ajutăm. Lui Hristos nu îi este ruşine să primească milostenia noastră  ce o facem celor care o aşteaptă. Înţeleptul Solomon ne învaţă că , cel ce are milă de săraci – împrumută Domnului (Înţ. lui Sol. 19.17).

Nespusă de mare a fost bucuria celor care au primit darurile, mulţumind sincer pentru ele.