În duminica a XVI-a după Cincizecime, PS Episcop Anatolie a slujit Sf. Liturghie la Catedrala episcopală din Cahul

Noutăți și evenimente |20 Septembrie 2015


“Și a zis Domnul: Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune“ (Matei 25, 21)

În duminica a XVI-a după Cincizecime, PS Episcop Anatolie s-a aflat în mijlocul credincioşilor Catedralei episcopale din Cahul.

În cuvântul rostit după slujba religioasă, Vlădica Anatolie a detaliat principalele învăţături desprinse din textul pericopei evanghelice duminicale:

„Una din învățăturile ce le putem trage din Sfânta Evanghelie de azi este aceea că fiecare dintre noi avem datoria de a înmulți talantul cel încredințat nouă de Dumnezeu. Fiecare om are talantul său de la Dumnezeu și nici unul nu este fără talant. Înmulțirea lui îi aduce mântuirea cea veșnică a sufletului său, precum și intrarea lui în Împărăția Cerurilor, după cum zice Domnul în cuvântul Său către cel ce a înmulțit talantul său: “Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune, intră întru bucuria Domnului tău” (Matei 25, 21).

La final, PS Episcop Anatolie a oficiat un Tedeum pentru un bun început de an și activitate sârguincioasă a învățăceilor de școlii duminicale de pe lângă Catedrala episcopală din Cahul.