În Duminica Înfricoșătoarei judecăți, PS Anatolie, Episcop de Cahul și Comrat a liturghisit la Mănăstirea Ciuflea din Chișinău

Noutăți și evenimente |19 Februarie 2017


Cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, în Duminica Înfricoșătoarei judecăți (a lăsatului sec de carne), la Catedrala cu hramul Sf. M. Mc. Teodor Tiron din cadrul complexului-monahal Ciuflea, PS Anatolie, Episcop de Cahul și Comrat a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

Alături de Episcopul Anatolie s-a rugat PC Arhimandrit Nicolae (Roșca), Duhovnicul Mănăstirii împreună cu soborul preoțesc.

Serviciul divin a fost oficiat în prezența numeroșilor creștini care au pășit pragul acestei fortărețe duhovnicești din inima Chișinăului, spre a mulțumi lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale, dar și pentru a-I cere liniște, pace și binecuvântare cerească.

După citirea pericopei evanghelice, PS Anatolie a adresat credincioșilor prezenți la slujbă un cuvânt de învățătură.

„Ziua Judecăţii nu e ceva absurd. Ea este în perfect acord cu dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea cere răsplătirea binelui şi pedepsirea răului. Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind despre Judecata din urmă, zice că Dumnezeu o va face pentru două motive: să-Şi facă dreptate Lui Însuşi şi să facă dreptate aleşilor Săi. Gândire profundă şi cu totul adevărată!

Datori suntem să lucrăm virtutea, cu convingerea că timpul pe care-l parcurgem acum în viaţa aceasta nu e altceva decât pregătirea pentru odihna de dincolo de moarte. Cum ne va găsi moartea, aşa vom fi judecaţi! Noi suntem smochinul cel neroditor pe care Domnul, în mila Sa, nu îl taie, ci îl mai îngăduie un timp. El adaugă mai mulţi ani la vieţile noastre. El pune mai multe prilejuri de mântuire în calea noastră. El continuă să ne invite. El continuă să ne caute. El continuă să ne cheme înapoi la Sine spre a ne pocăi şi a aduce rod (cf. Mt. 3, 8).

Pocăinţa este singura cale de a scăpa de pedeapsa Dreptului Judecător, singurul mijloc care ne ajută să rămânem curaţi pentru a da răspuns bun atunci când stihiile lumii se vor schimba şi Fiul Omului va veni cu slavă, să judece viii şi morţii. Acum, cât mai avem vreme, să împlinim poruncile lui Dumnezeu, să ne îmbogăţim cu fapte bune şi să petrecem în vieţuire sfântă.

În felul acesta, Hristos ne va rândui în ceata aleşilor Săi şi ne va face părtaşi la bucuria Împărăţiei Sale.”

În continuare, Vlădica Anatolie s-a rugat dimpreună cu slujitorii Mănăstirii şi credincioşii prezenţi în sfântul lăcaş, pentru mila şi îndurarea Domnului pentru tot poporul cel binecredincios.

În încheierea Serviciului divin, a urmat un Tedeum de mulțumire, după care Episcopul de Cahul și Comrat a decorat cu distincții bisericești câțiva ctitori ai Bisericii Ortodoxe din Moldova și ai Sfintei Mănăstiri Ciuflea.

La final, Vlădica Anatolie a mulțumit credincioșilor pentru participarea la Sfânta Liturghie, îndemnând întreaga suflare la o viață cucernică în dragoste față de aproapele și de cei mai necăjiți ca noi și totodată i-a binecuvântat pe toți cei prezenți pentru intrarea în Săptămâna albă, premergătoare Postului Mare.

Sursa: http://ciuflea.md/