În Duminica XIX după Cincizecime, PS Episcop Anatolie a săvârșit Sf. Liturghie în Catedrala Episcopală din Cahul

Noutăți și evenimente |13 Octombrie 2015


„Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni”! (Luca, 5, 10).

În Duminica XIX după Cincizecime, PS Episcop Anatolie a săvârșit Sf. Liturghie în Catedrala Episcopală din Cahul înconjurat de soborul de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învăţătură, Vlădica Anatolie a tâlcuit textul evangheliei zilei care emoţionează în mod deosebit, deoarece, printre altele, ne arată că atunci când în viaţa noastră avem binecuvântarea şi ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos, atunci toate se întâmplă în cel mai potrivit mod.

Întâmplarea minunată de pe ţărmul Mării Tiberiadei ne învaţă să ne unim voia noastră cu voia lui Dumnezeu, să renunţăm la părerea şi ambiţia noastră şi ca nişte ucenici supuşi, să lucrăm cu credincioşie, precum ne porunceşte Domnul.

Serviciul divin a fost oficiat în prezența numeroșilor creștini care au pășit pragul catedralei  spre a mulțumi lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale.

În continuarea slujbei, poporul unit în cuget şi gândire cu Întâistătătorul, au adus laudă Domnului pentru binefacerile cele cereşti şi pentru neţărmuita Sa îndurare.

La final, binecredincioasa adunare a rostit „Tatăl nostru”, cu nădejde şi alinare duhovnicească.