În incinta L.T ,, Matei Basarab” s-a desfășurat un concert pascal dedicat Sfintelor Sărbători de Paște cu genericul ,,Sărbătoarea Luminii Paștele”

Uncategorized |18 Aprilie 2015


Motto: „Învățătura din constrîngere nu e făcută să rămînă, dar cea care pătrunde în suflet prin dragoste și bunăvoință, acea rămîne acolo pentru totdeauna”

Sf. Ioan Gură de Aur

Aflîndu-ne în Saptămîna Mare care este săptămîna premergătoare a Invierii Domnului cînd Iisus Hristos a fost vîndut de Iuda, a pătimit dureri cumplite și a murit pentru iertarea păcatelor oamenilor. La răstignirea Lui toată făptura  s-a schimbat de frică, vîzîndu-L pe Cruce: ,,Soarele s-a întunecat, temeliile pămîntului s-au cutremurat și mulți din morminte au înviat”.

         La 8 aprilie în incinta  L.T ,, Matei Basarab” s-a desfășurat un concert pascal dedicat Sfintelor Sărbători de Paște cu genericul  ,,Sărbătoarea Luminii Paștele” organizat de profesoara de religie Rogac Ecaterina.

         La acest concert a participat prot. Valentin Afanasii, protopopul r. Basarabeasca,  răspunzătorul pentru predarea religie în școală al r. Basarabeasca prot. Andrei Rogac și directorul liceului Elena Gurin.

         În cadrul activității elevii au interpretat cîntece pascale despre Patimile, Moartea, Ingroparea și Invierea Mîntuitorului Iisus Hristos. Ei au apropiat de Dumnezeu sufletele tuturor celor prezenți, căci Învierea Domnului este cea mai mare minune săvîrșită vreodată pe pamînt.

         Tot în cadrul activității elevii au recitat fragmente din Patimile Domnului, au tetralizat pregatirea coșului Pascal pentru sfințirea bucatelor la Biserică în noaptea Învierii. La sfîrșitul activitității toți cei prezenți în sală au fost felicitați cu apropierea Sfintei sărbători „Paștele” de către directorul liceului Elena Gurin. Dumneaiei a urat celor prezenți  „Sărbători fericite alături de cei dragi!”. Ulterior cuvînt i-a fost oferit prot. Andrei Rogac din or. Basarabeasca, care a mulțumit copiilor pentru frumoasa activitate și a accentuat importanța predării religiei în școală.

,,De Paști trebuie să fim mai buni,mai iertatori, mai iubitori să vestim Învierea Domnului tuturor apropiaților, rudelor, prietenilor noștri și desigur de Paști  – Hristos a Înviat”

 

Rogac Ecaterina,

prof. de religie