Întâmpinarea Domnului sărbătorită la Catedrala arhierească din Comrat

Noutăți și evenimente |15 Februarie 2015


În Duminica Înfricoșatei Judecăți care a coincis cu sărbătoarea împărătească a Întâmpinării Domnului, PS Anatolie a liturghisit la Catedrala arhierească din or. Comrat.

Alături de Prea Sfinția Sa au coliturghisit chelarul Catedralei Prot. Tudor Dimcioglo, Prot. Alexei Savcenco, parohul bisericii Sf. Trei Ierarhi din or. Codru, mun.Chișinău.

În timpul Serviciului Divin a avut loc hirotonia în treapta de preot a diaconului Serafim Savcenco pe seama bisericii Sf. Trei Ierarhi din or. Codru, mun.Chișinău.

Cu acest binecuvântat prilej, Vlădica Anatolie a urat tânărului slujitor să fie vrednic de chemarea sa şi să-şi ducă crucea încredinţată cu semerenie şi desăvârşită ascultare.

În continuarea slujbei, poporul unit în cuget şi gândire cu Episcopul său, au adus laudă Domnului pentru binefacerile cele cereşti şi pentru neţărmuita Sa îndurare.

La final, binecredincioasa adunare a rostit „Tatăl nostru”, cu nădejde şi împăcare duhovnicească, ascultând cu multă dragoste cuvântul de învățătură a Preasfințitului Episcop Anatolie.