La mănăstirea ,,Sf. Irh. Nicolae” din s. Sadaclia s-a desfășurat ediția a doua a Festivalului Cîntecului Pascal ,,Slăvit să fie Domnul”

Uncategorized |20 Aprilie 2015


La mănăstirea ,,Sf. Irh. Nicolae” din s. Sadaclia, r. Basarabeasca după oficierea Sfintei Liturghii, s-a desfășurat ediția a doua a Festivalului Cîntecului Pascal ,,Slăvit să fie Domnul”.

La deschiderea evenimentului, Protopopul raionului Basarabeasca Protoiereul Valentin Afanasii parohul bisericii ”Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din s. Abaclia, duhovnicul mănăstirii ,,Sf. Irh. Nicolae” arhimandritul Filaret cît și președintele raionului Nicolai Chendighilean au adresat adun[rii festive, cuvinte de felicitare cu prilejul sfintelor sărbători de Paşti, mulțumindu-le pentru dragostea pe care o manifestă în cultivarea și perpetuarea frumoaselor tradiții și cîntece pascale – prin care se aduce slavă Domnului nostru Iisus Hristos.

Atmosfera de sărbătoare a fost întreținută de frumoasele cîntări pascale, interpretate de formaţiile artistice de la diferite parohii din raion. Fiecare colectiv folcloric a interpretat mai multe cîntări pascale.

În semn de recunoştinţă şi apreciere pentru eforturile depuse, toţi participanţii au beneficiat de diplome şi premii băneşti. O notă de apreciere au dat şi spectatorii.

Pentru organizarea acestuia, din bugetul Consiliului raional au fost alocate 6000 de lei.