Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir, adresat PS Episcop Anatolie, cu prilejul aniversării zilei de naştere

Noutăți și evenimente |03 Mai 2017


Preasfinţia Voastră,

În ziua în care Bunul Dumnezeu V-a învrednicit să ajungeţi cu cinste la cea de a 67-a aniversare din ziua naşterii, Vă aducem cele mai cordiale felicitări, însoţite de alesul nostru respect şi deosebita preţuire.

În această frumoasă şi importantă zi pentru Preasfinţia Voastră, Vă încredinţăm că suntem alături de Dumneavoastră prin rugăciunile pe care le înălţăm către milostivul şi atotputernicul Dumnezeu, pe care îl rugăm să Vă dăruiască cu toate cele bune şi de folos unei vieţi trăite pentru propăşirea credinţei şi îndrumarea credincioşilor pe calea mântuirii.

Fie ca sfintele bucurii tainice ale lucrării pentru Dumnezeu şi pentru oameni, împlinite în slujirea arhierească misionară pe care o arătaţi, să se pogoare în sufletul şi viaţa Preasfinţiei Voastre, dăruindu-Vă roade alese şi binecuvântate!

Întru mulţi şi fericiţi ani, Preasfinţia Voastră!

HRISTOS A ÎNVIAT!

+ VLADIMIR,

Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove