Mesajul de felicitare al PS Anatolie, Episcop de Cahul și Comrat, adresat Prot. mitr. Mihail Mungiu, cu prilejul aniversării celebrării ocrotitorului ceresc și a zilei de naștere

Noutăți și evenimente |22 Noiembrie 2017


Preacucernice părinte,

În ziua celbrării Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil, în care Preamilostivul Dumnezeu v-a învrednicit să ajungeţi cu bine la 39 de ani din ziua naşterii, Vă aducem sincerele noastre felicitări cu dubla sărbătoare, urându-Vă ca şi în continuare, încă mulţi ani înainte să păstoriţi cu aceiaşi blândeţe şi înţelepciune turma ce V-a fost încredinţată pentru a o îndrepta pe calea mântuirii.

Folosim acest prilej pentru a da slavă lui Dumnezeu pentru bogatele împliniri din pastorația Preacucerniciei Voastre, în calitate de Secretar eparhial, dar, și pentru belșugul duhovnicesc care a însoțit acești frumoși ani de viață și slujire la Altarul Domnului, aducând mângâiere și curaj, hrană duhovnicească și sens vieții, har și binecuvântare credincioșilor.

De aceea, la acest ceas aniversar, mulțumind lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate în cei 39 ani de viață, Îl rugăm să Vă dăruiască, Preacucerniciei Voastre, Doamnei Preotese Lidia și întregii familii, sănătate, putere și inspirație duhovnicească, în slujirea Bisericii Domnului Hristos.

Asigurându-Vă de respectul şi aleasa preţuire pe care vi le purtăm, Vă spunem

LA MULŢI ANI ȘI BINECUVÂNTAȚI ANI!

cu arhierești binecuvântări,

ANATOLIE

EPISCOP DE CAHUL ȘI COMRAT