Pastorala Preasfinţitului Episcop Anatolie la Naşterea Domnului

Noutăți și evenimente |05 Ianuarie 2016


«Supunîndu –Te poruncii Cesarului,

Te –ai înscris în rîndul robilor

 ca pe noi din robia vrăjmașului

 și a păcatului să ne slobozești.»

(1 canon la Nașterea Domnului, cîntarea 5).

 

         Eu nicidecum nu știu cu ce limbă și cu ce laude să vă anunț ziua Nașterei lui Hristos, – zice sfîntul Ambrosie episcopul Mediolanului, – fiindcă pe lîngă atîta triumf – graiul omenesc este neputincios de a-L proslăvi pe Dumnezeu. Însă dacă Hristos la nașterea Sa a fost cîntat de vocile îngerilor, apoi acuma cînd El împărățește, oare nu se cuvine ca să fie proslăvit de limbi omenești? Doar sărbătoarea noastră este mai presus decît triumful de atunci. Atunci îngerii s-au minunat doar de nașterea Domnului, noi însă î-L cunoaștem acuma născut, înviat și împărățind. Cu atît mai mare trebue să fie triumful nostru, bucuria noastră, cu cît de mai multe minuni ne-am învrednicit.

          Iubiți  întru Domnul preacucernici și preacuvioși părinți, frați și surori.

 

          Venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu și nașterea Lui din Preacurata și Preablagoslovita Fecioara Maria este o mare taină, necuprinsă nu numai de lumea pămîntească ci și de cea cerească. Nu numai noi cei trupești ci și duhurile cele cerești se minunează în ce chip cel Netrupesc se întrupează, Cel fără de început se începe, Cel Nezidit se zidește, Cel Nedescris se descrie, Cel Neîncăput încape, Cel Nevăzut se vede.

          În nașterea sa pămîntească Dumnezeu a arătat o deosebită smerenie și coborîre către neamul omenesc. Fiind necuprins de noi păcătoșii și muritorii după Dumnezeire, El s-a făcut pentru noi toți înrudit  și apropiat.

          Sfîntul  Vasile cel Mare zice: «Fiul lui Dumnezeu … s-a coborît din cer și nu s-a despărțit deTatăl; s-a născut în peșteră – dar n-a părăsit sînurile Tatălui; s-a născut întrupîndu-Se din Fecioară , și, ca Dumnezeu era fără tată; s-a coborît, dar nu s-a despărțit de cele de sus; s-a înălțat dar n-a făcut adăugire în Treime; în chip de rob a apărut – și n-a perdut egalitatea în cinste cu Tatăl, însă este Cuvîntul, și Chipul, și Strălucirea. Deoarece este veșnic cu soarele».

          În persoana Dumnezeescului Om Iisus Hristos noi avem un mare Împăciuitor cu Dumnezeu și mare Chezășuitor înnaintea Lui. Cugetînd la acestea sf. Tihon Zadonschii exclamă: «Pentru mine s-a născut din Mamă – Fecioară, cel ce s-a născut din Tatăl mai înnainte de veci; pentru mine s-a învelit cu scutece, «cel ce acoperă cerul cu nori și se îmbracă cu lumina ca și cu o haină; pentru mine în esle săracă s-a pus, «cel ce are cerul prestol și pămîntul așezare; pentru mine a fost hrănit cu laptele Mamei, cel ce hrănește toată făptura; pentru mine s-a purtat în brațele Mamei, cel ce șade pe Heruvimi și dă viață făpturii; pentru mine cel nevăzut s-a arătat și cu oamenii împreună a vețuit Dumnezeul meu; Dumnezeul meu s-a făcut asemenea mie, omului pentru mine…».

          Dumnezeu Mîntuitorul, Cel ce s-a născut în lume, este permanent cu noi. El ne chiamă pe noi să fim , «fii ai luminii», ne chiamă să întrăm în Împărăția Lui cea luminoasă unde nici odată nu apune ziua care s-a apropiat de noi.

          Să fim gata din întuneric  a intra în acea minunată lumină și în viața zilei celei nesfîrșite, ce se începe aici pe pămînt, dar se v-a prelungi în veci în ceruri în Împărăția lui Dumnezeu primele raze ale căreia le-au văzut păstorii din Betleem în noaptea cînd s-a născut Mîntuitorul.

 

Dragii mei

          Din tot sufletul vă felicit cu măreața sărbătoare a Nașterii Domnului și cu Noul an al binevoinței lui Dumnezeu.

          Fericita noapte a nașterii lui Hristos să fie pentru fiecare din noi acea sfîntă și lumunoasă amintire, care ne v-a întări în toate încercările și greutățile.

          Să ne binecuvînteze pe noi pe toți Cel ce s-a născut în Betleem Domnul nostru Iisus Hristos cu binecuvîntarea Sa cea cerească.

          Și să ne trimită nouă ajutorul Său pentru a parcurge calea veții noastre în bucuria credinței, în pace și bunăstare, în nădejdea mîntuirei celei veșnice, în tăria puterii și a succesului pentru a prelungi în anul 2016 munca noastră cotidiană întru binele Sfinte Biserici și a țării noastre.

          Cu sărbătoarea Nașterii Domnului, dragii mei și cu Anul Nou.

Cu dragoste întru Hristos

+ ANATOLIE

EPISCOP  DE  CAHUL  ŞI  COMRAT

Naşterea Domnului

2015/2016

or. Cahul