Prăznuirea Sfântului Ierarh Nicolae

Noutăți și evenimente |19 Decembrie 2014


Sfântul Nicolae a trăit pe vremea tiranilor împăraţi Diocleţian şi Maximilian (284-305) şi a strălucit mai înainte în viaţa pustnicească iar, pentru nespusa lui bunătate, a fost făcut arhiereu.

Propovăduind cu îndrăzneală dreapta credinţă, a fost prins de mai marii cetăţii Lichiei şi dându-l la osândă şi la cazne l-au închis în temniţă, împreună cu alţi creştini. Împăratul Constantin, din voia lui Dumnezeu, pe cei ce erau închişi i-a slobozit din legaturi şi, cu ei împreună, a fost slobozit şi marele Nicolae.

În anul 325, la întâiul Sinod de la Niceea, a luat parte şi Sfântul Nicolae. Având darul facerii de minuni, precum arată istoria vieţii sale a scos din temniţă pe trei oameni năpăstuiţi, care prinzând de veste că sunt osândiţi pe nedrept, au chemat pe Sfântul în ajutor ca să-i izbăvească. Pentru aceasta, dar, Sfântul Nicolae, ca unul ce era grabnic şi fierbinte spre ajutor, s-a arătat în vis împăratului Constantin şi eparhului Avlavie. Pe acesta l-a mustrat pentru pâra nedreaptă ce facuse oamenilor la împăratul, iar pe împărat l-a înştiinţat cu amănuntul, arătându-i că erau nevinovaţi, pârâţi din pizmă. Făcând multe minuni, Sfântul Nicolae îşi păstorea dumnezeieşte poporul dreptcredincios.

Când s-a mutat la Domnul, n-a uitat nici după moarte, turma sa, ci în toate zilele dând cu îndestulare ale sale faceri de bine celor lipsiţi. Încă şi pâna astazi, Dumnezeu, prin mijlocirea lui, lucreaza minuni şi cei ce-l roagă cu credinţă, minuni şi binefaceri mari dobândesc. Din anul 1087, 22 mai, moaştele Sfântului Nicolae se află la Bari, în sudul Italiei, luate din Mira, ca să nu cadă în mâinile musulmanilor. Acolo ele sunt în mare cinste din partea credincioşilor, care vin la el, cu credinţă, din toate părţile creştinătăţii.

În această zi Preasfinţitul Anatolie a coliturghisit în fruntea unui sobor de preoţi în biserica cu hramul “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din oraşul Taraclia. După sfânta Liturghie preasfinţitul Anatolie a decorat un şir de personae care au fost prezente în tot timpul activităţilor bisericeşti parohiale şi care au contribuit la buna desfăşurare a acestora. Astfel, pentru muncă sârguincioasă în prosperitatea vieţii duhovniceşti parohiale au primit diplome arhiereşti:

Capitanii de poliţie – Slănină Vladimir şi Derivolcova Ecaterina; Directorul SA „IUGINTERTRANS” – Patloja Ivan; Directorul SA «DRUMURI» – Bacicovar Nicolai; Directorul АО „TARACLIA-GAZ” – Cavalji Feodor; Directorul SRL „BERCOLTRANS” – Col Feodor; Directorul SRL „STONE” – Cara Petru; Directorul SA „Volan-autotrans” – Caireac Petru; Directorul magazinului “Teoplâi dom” – Tuluş Dmitrii; Directorul Restaurantului „Varna” – Cuporan Sfetlana.

Cu medalia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” au fost decoraţi – Celarscaia Stepanida şi Chiose Maria. Mulţumind tuturor celor ce s-au implicat Vladica i-a felicitat pe toţi anticipat cu sărbătorile de iarnă dorindu-le mult har de la Dumnezeu.