Slujbă Arhierească la parohia „Sf. Irh. Nicolae” din Basarabeasca

Galerie foto | Noutăți și evenimente |12 Iulie 2014


În ziua prăznuirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a poposit la Bsarabeasca, unde întâmpinat fiind de nenumărați clerici și credincioși, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Sărbătorească, dimpreună cu Preasfințitul Episcop Anatolie de Cahul și Comrat.

Cuprinși de bucuria alesului eveniment, enoriașii s-au rugat alături de Arhierei, cu smerenie și speranță, cerând mijlocirea Sfinților Apostoli în fața Dumnezeului celui Iubitor de oameni.

Această zi a fost una deosebită și pentru tânărul Pavel Robu, care s-a învrednicit de a fi hirotonit de către Vlădica Vladimir în treapta de diacon pe seama bisericii „Sf. Ap. Petru şi Pavel” din Dorchia. Primind această treaptă a slujirii, nou-hirotonitul diacon a primit şi îndemnuri părinteşti din partea Întâistătătorului, care l-a îndemnat să fie la fel de râvnitor ca Sfinţii Apostoli care şi-au închinat deplin vieţile lor Domnului şi Mântuitorului Iisus Hristos.

În continuare, după rostirea Rugăciunii Domneşti, creştinii, avându-l în frunte pe Chiriarh au înconjurat biserica cu citirea din Sfânta Evanghelie, iar mai apoi, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir i-a felicitat pe toţi cei prezenţi cu prilejul frumoasei sărbători, îndemânându-i să se bucure din tot sufletul de noua şi frumoasa biserică din Basarabeasca ce îşi are uşile deschise pentru tot sufletul dornic de mângâiere duhovnicească şi să păstreze cu sfinţenie această comoară pentru urmaşii urmaşilor lor.

La rândul său, Preasfinţitul Episcop Anatolie a mulţumit Mitropolitului pentru cinstea făcută clerului şi poporului din localitate prin bunăvoinţa de a săvârşi un serviciu divin aici, declarând că şi mai departe, suflarea creştinească din Eparhia de Sud va fi rugătoare şi râvnitoare pentru binele şi mărirea întregii Biserici Ortodoxe din Moldova.

În continuare, ctitorii şi binefăcătorii sfântului locaş au primit însemnate distincţii bisericeşti.